ماکت سازی(ماکت های تبلیغاتی )

مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو در زمینه ماکت سازی با چوب ، پلکسی ، مقوا ، یونولیت ، ترکیبی و... نیز فعالیتهای چشم گیری دارد که معمولا این ماکتها جهت پروژه های عمرانی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماکتها معمولاً در چهار سایز :     I)کوچک        II )متوسط            III )بزرگ         IV ) میدانی می باشند.
ماکت های تبلیغاتی سه بعدی با حجم و اندازه های متنوع، ثابت و متحرک طراحی و تولید می گردد.

ماکت پروژه عمرانی 4    

 ماکت پروژه عمرانی 3 

 

     ماکت پروژه عمرانی2

ماکت پروژه عمرانی1

    

ماکت پروژه عمرانی5

ماکت پروژه عمرانی6

ماکت پروژه عمرانی7

 ماکت پروژه عمرانی 8 

       ماکت پروژه عمرانی9

ماکت پروژه عمرانی10 

  ماکت پروژه عمرانی 12   

  ماکت پروژه عمرانی11

ماکت حجمی تبلیغاتی 1

ماکت حجمی تبلیغاتی روغن 2   

ماکت حجمی تبلیغاتی  3  

ماکت حجمی تبلیغاتی4 

     

ماکت حجمی تبلیغاتی استک 

 ماکت تبلیغاتی آیدین 

ماکت حجمی وایت

 

ماکت  صنعتی  1  

    ماکت  صنعتی 2 

 ماکت حجمی تبلیغاتی تک

ماکت حجمی صنعتی  3    

  ماکت حجمی بیلبورد 1 

ماکت حجمی بیلبورد 2

  ماکت  زیبا سازی    

ماکت پلکسی  

      ماکت حجمی بیلبورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
جهت اطلاع از لیست قیمت ماکت های حجمی تبلیغاتی ،ماکت های پروژه های عمرانی ،ماکت های تبلیغاتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.